पूर्ण उत्पादन साखळी

पूर्ण उत्पादन साखळी

1.चीन पुरवठा करणारे
2.EU पुरवठा करणारे
3.1 आणि 2 मधील म्यूकोसा सीएसबीआयओ क्रूड बेस उत्पादनासाठी आहेत

1. चीन पुरवठा करणारे
2. ईयू पुरवठा करणारे
3. सीएसबीआयओ क्रूड बेस (2019 पासून)